Select Page

Poker ako strategická hra

photo-alexandra-agro-and-katie-agro-750xx1120-1496-0-56Existuje jeden dobrý príklad: 10 ľudí sedí pri stole a každý má 10.000 žetónov. Po dvadsaťhodinovej hre má jeden z nich 50.000 žetónov a sú aj takí, ktorí si už žetóny viackrát zakúpili (ktorým sa už teda 10 000 žetónov minulo, a tak si kúpili ďalších 10 000, aby mohli hrať ďalej). Z toho môžeme vydedukovať, že ten kto má 50 000 žetónov je lepším hráčom ako ten, kto už viackrát minul svoje peniaze. Vtedy už nemá viac ten jeden len preto, že má väčšie šťastie. Vychádzajúc zo zákonov čísel mali počas dvadsiatich hodín všetci desiati hráči pri stole najlepšie pokrové ruky v približne rovnakom počte (ak predpokladáme, že hrali 1200 hier, tak by mal každý vyhrať približne 120 krát). Z určitého dôvodu však vyhral jeden viackrát ako tí ostatní. To už nemožno pripisovať tomu, že „šťastie dnes stálo na jeho strane“, veď čím viac niekto hrá, tým viac sa počet „sérií šťastia“ a „sérií nešťastia“ vyrovnáva.

Pokrové ruky

 

Postupka vo farbe zakončená esom (Royal flush)

Ide o najsilnejšiu kombináciu kariet. Pozostáva z jednofarebnej desiatky, dolníka, dámy, kráľa a esa. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie, hra je nerozhodná (rozdelenie výhry). Príklad: srdcová 10, srdcový dolník, srdcová dáma, srdcový kráľ, srdcové eso.

Postupka vo farbe (Straight flush)

Pozostáva z piatich kariet s po sebe nasledujúcimi hodnotami v jednej farbe. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie rozhoduje najvyššia karta. Ak sú rovnaké, hra je nerozhodná (rozdelenie výhry). Príklad: tref 5, tref 6, tref 7, tref 8, tref 9.

Poker (Four of a kind)

Pozostáva zo štyroch kariet s rovnakým číslom alebo znakom a z akejkoľvek inej karty. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie vyhráva vyšší poker. Príklad: srdce 7, pika 7, tref 7, káro 7, pika 10.

Full house

Pozostáva z troch kariet s rovnakým číslom alebo znakom a z dvoch ďalších kariet s rovnakým číslom alebo znakom. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie, vyhráva vyššia trojica. Ak sú rovnaké, vyhráva vyšší pár. Príklad: káro dolník, tref dolník, pika dolník, srdce 8, pika 8.

Farba (flush)

Pozostáva z piatich kariet rovnakej farby. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie, rozhoduje najvyššia karta. Ak sú rovnaké, rozhoduje druhá najvyššia karta, a tak ďalej… Príklad: pika 2, pika 6, pika 9, pika dáma, pika eso.

Postupka (straight)

Pozostáva z piatich kariet s po sebe nasledujúcimi hodnotami. Ak sú rovnaké rozhoduje sila farby. Príklad: srdce 8, káro 9, pika 10, pika dolník, tref dáma.

Trojica (three of a kind)

Pozostáva z troch kariet s rovnakým číslom, alebo znakom a z dvoch akýchkoľvek kariet. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie, vyhráva vyššia trojica. Ak sú rovnaké, rozhoduje neutrálna karta a následne tá nižšia. Príklad: srdce 8, tref 8, pika 8, pika 5, káro dolník.

Dva páry (two pairs)

Pozostáva z dvakrát dvoch kariet s rovnakým číslom alebo znakom. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie rozhoduje sila páru a následne nižšia a ďalej neutrálna karta. Príklad: pika 5, káro 5, pika dáma, tref dáma, káro 2.

Jeden pár (one pair)

Pozostáva z dvoch kariet s rovnakým číslom alebo znakom a z troch akýchkoľvek iných kariet. Ak sa stretnú dve takéto kombinácie vyhráva vyšší pár. Ak sú rovnaké, rozhodujú neutrálne karty. Príklad: srdce 7, pika 7, tref 8, káro dolník, pika 10.

Najvyššia karta (high card)

Akákoľvek karta